Đội Ngũ

Taylor Hagood, Chủ Tịch

Taylor Hagood đã dành phần lớn sự nghiệp của mình vào nghiên cứu của William Faulkner. Là người gốc của Ripley, Mississippi, nhà tổ tiên của những người lkners Pháp (U), Hagood đã trở nên quan tâm đến tác giả William Falkner từ rất nhỏ. Được khuyến khích bởi gia đình và hướng dẫn bởi các cố vấn đại học và tốt nghiệp xuất sắc, ông đã viết một luận án MA từng đoạt giải thưởng về Faulkner tại Đại học Ohio và được chấp nhận vào chương trình tiến sĩ tại Đại học Mississippi để nghiên cứu Faulkner và văn hóa miền Nam.

Sarah Gleeson, Phó Chủ Tịch

Sarah Gleeson-White là phó giáo sư trong văn học Mỹ tại khoa tiếng Anh, đại học Sydney. Cô là tác giả của William Faulkner at Twentieth Century-Fox, các bài viết và chương sách trên Faulkner, phim, và văn học miền Nam. Dự án hiện tại của cô khám phá sự tương tác của văn hóa in ấn và chuyển động-hình ảnh của thời đại phim câm.

Jenna Grace Sciuto, Editor

Jenna Grace Sciuto là trợ lý giáo sư tiếng Anh và Communuication tại Massachusetts College of Liberal Arts.

Nguồn: faulknersociety.com