Giới thiệu William Faulkner Society

Mục đích chính của William Faulkner Society là thúc đẩy và hỗ trợ nghiên cứu và thảo luận về cuộc sống và các tác phẩm của nhà văn William Faulkner. WFS không liên kết với một tổ chức học tập cao hơn mà là một thực thể độc lập tìm cách thúc đẩy di sản của Faulkner trên nhiều lĩnh vực quốc tế.

Một lĩnh vực quan trọng của chương trình khuyến mãi là học bổng. Mỗi năm các WFS tổ chức các cuộc hội thảo cho Hiệp hội văn học Mỹ. Các WFS cũng sẽ có các bài viết liên quan đến các hội nghị diễn ra trên toàn thế giới.

Faulknersociety.com cũng sẽ cung cấp các kiến thức đời sống hữu ích cho tất cả mọi người. Bạn sẽ bắt gặp một số chuyên mục chính trên website như: thể thao, bóng đá, game bài, giải trí, mẹo vặt gia đình…

Chúng tôi hy vọng những bài viết trên website sẽ giúp thỏa mãn nhu cầu tìm hiểu kiến thức của quý bạn đọc. Nếu muốn kết nối với chúng tôi thì có thể liên hệ Facebook, Twitter, hoặc bấm vào mục contact us.

Đội ngũ quản trị cám ơn mọi người rất nhiều.